wtorek, 27 marca 2012

Relacja ze spotkania z przedstawicielami władz

Początek rozmów z miastem


27 marca w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście miało miejsce spotkanie przedstawicieli kolektywu Przychodnia z przedstawicielami władz miasta: Zastępcą Prezydenta m.st. Warszawy, Włodzimierzem Paszyńskim oraz Burmistrzem Dzielnicy Śródmieście, Wojciechem Bartelskim. Przedstawiciele kolektywu przeczytali oświadczenie oraz postulaty znajdujące się poniżej. Włodzimierz Paszyński w imieniu Prezydentki Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz wyraził zainteresowanie inicjatywami oddolnymi podejmowanymi przez ruch skłoterski oraz swoją radość z powodu rozmów. Zapewnił, że władze miasta nie będą wnioskować o ponowną interwencję policji w Przychodni do czasu zakończenia rozmów. Miasto nie będzie również wnioskować o dokonanie żadnych czynności wobec osób, których dane zostały spisane w trakcie okupacji przez policję. Ponadto, Włodzimierz Paszyński zaproponował przeniesienie działań kolektywu do innego budynku wybranego przez kolektyw spośród wskazanych w najbliższych dniach przez ZGN. Wiceprezydent Paszyński wyraził również otwartość na propozycję odbycia następnego spotkania w budynku Centrum Społecznego Przychodnia.

Cieszymy się, że dialog z władzami miasta został nawiązany i mamy nadzieję, że umożliwi on nie tylko dalsze funkcjonowania Przychodni, ale że przyczyni się on również do rozwiązania szerszych problemów, których budynek byłej Przychodni stanowi jedynie przykład. Chcielibyśmy, aby to właśnie permanentny dialog, dyskusja z obywatelami stały się podstawową zasadą zarządzania miastem. Sukces grup, takich jak kolektyw Przychodnia, zorganizowanych w pełni demokratycznie, w których nie ma przywódcy, a wszelkie decyzje podejmowane są konsensualnie na spotkaniach, w których uczestniczy kilkadziesiąt osób pokazuje, że prawdziwa demokracja jest możliwa. Domagamy się wprowadzenia w Warszawie mechanizmów demokracji uczestniczącej w jak najszerszym zakresie! Domagamy się wprowadzenia w Warszawie budżetu partycypacyjnego umożliwiającego mieszkańcom i mieszkankom miasta bezpośrednie decydowanie o wydatkach budżetowych!

Budynek Przychodni stanowi również przykład absurdów, do jakich prowadzi nieuregulowana ustawowo, spontaniczna reprywatyzacja w Polsce. Nie przywłaszczamy sobie cudzej własności, nie włamujemy się do niczyjego mieszkania. Budynek Centrum Społecznego Przychodnia, mimo że znajduje się w centrum miasta, od długiego czasu stoi pusty z powodu przeciągających się procedur mających na celu przekazanie działki, na której się znajduje, osobom zgłaszającym do niej roszczenia. Setki innych budynków w całej Warszawie stoją puste z powodu niegospodarności miasta oraz z powodu braku ustawy reprywatyzacyjnej, która zablokowała by ich przejmowanie, tak jak to stało się w innych państwach znajdujących się w podobnej sytuacji jak Polska dwie dekady temu. Domagamy się ustawy reprywatyzacyjnej!

Według Najwyższej Izby Kontroli w Polsce obecnie brakuje półtorej miliona mieszkań, a 200 tysięcy lokali nie będzie mogło już nigdy zostać wykorzystanych, gdyż z powodu zaniedbania popadły w ruinę. Skłoting, przejmowanie pustostanów jest doraźnym sposobem na rozwiązanie problemów mieszkaniowych, których nie rozwiązuje państwo ani miasto. Skłoting chroni również budynki przed popadnięciem w ruinę. Problemy mieszkaniowe muszą jednak zostać rozwiązane systemowo. Z tego właśnie powodu domagamy się powołania w Warszawie lokatorskiego stołu mieszkaniowego, w ramach którego władze miasta wraz z mieszkańcami i mieszkankami znajdą rozwiązanie dla obecnych problemów lokatorskich. Domagamy się również wstrzymania eksmisji do czasu wypracowania tych rozwiązań.

Wiceprezydent Włodzimierz Paszyński wyraził obecnie gotowość do rozmawiania na temat dalszej działalności kolektywu Przychodnia. Nie chcielibyśmy jednak w naszej przychodni aplikować leczenia wyłącznie doraźnego. Pragniemy wspólnie wypracować rozwiązania systemowe, które przyczynią się do erupcji potencjału społecznego i kulturalnego naszego miasta. Miasto należy do mieszkańców i mieszkanek! To my stanowimy miasto i wspólnie możemy je zmienić!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz