środa, 23 maja 2012

21 maja odbyło się kolejne spotkanie grup lokatorskich i skłoterskich z udzialem wiceprezydenta Michała Olszewskim poświęcone m.in. powołaniu Zespołu ds. Rozwiązania Problemów Społecznych w Zakresie Mieszkalnictwa, Reprywatyzacji, Bezdomności oraz Wykluczenia Społecznego oraz regulamin ww. Zespołu. Przebieg spotkania jest opisany w komunikacie, który znajduje się poniżej.


Dodać należy, że podstawowy argument przedstawicieli i przedstawicielek grup lokatorskich i skłoterskich przeciwko obecnym stosowaniu art. 678 w procesie reprywatyzacji w Warszawie jest następujący: zwrot nieruchomości znajdujących się na działkach znacjonalizowanych w konsekwencji tzw. dekretu Bieruta następuje w wyniku postępowania administracyjnego, w którym decyzje o przejęciu działek zostają unieważnione. W konsekwencji sytuacja prawna tych działek i nieruchomości traktowana jest jako powrót do stanu sprzed 50 lat, a nie jako przekazanie przez władze publiczne działki, czy nieruchomości znajdującej się w posiadaniu władz publicznych. W konsekwencji, nie sposób twierdzić, że art, 678 ma zastosowanie do tego postępowania, jako że artykuł ten dotyczy zbycia rzeczy posiadanej. W związku z tym, że Miasto wynajmowało lokale w nie
należących do niego budynkach, a lokatorzy są związani umową najmu
komunalnego, Miasto powinno zapewnić w takiej sytuacji lokale
zamienne, jak to się dzieje w przypadku sprzedaży budynku.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz