poniedziałek, 11 czerwca 2012

Zapraszamy na WARSZTAT Z KONSENSUSU

16.06.2012
Warszawa, UFA, Nowolipki 20
poczatek: 11:00
koniec: 19:00


 • ---
  Po co?

  Celem warsztatu jest lepsze zrozumienie konsensusu i poznanie mechanizmu podejmowania decyzji przez konsensus w grupach do 20 osób. Po warsztacie osoby uczestniczące będą potrafiły poprowadzić proces podejmowania decyzji przez konsensus. Będą wiedziały jakie warunki muszą być spełnione by konsensus był możliwy i jak rozwiązywać sytuacje trudne.

  ---
  Na jakich warunkach?

  Warsztat odbędzie się 16 czerwca w godzinach 11-19, w Ufie (ul. Nowolipki 20). Decydując się na uczestnictwo zobowiązujesz się do bycia z całą grupą od początku warsztatu do jego końca.

  W trakcie warsztatu przewidujemy przerwę na obiad. Podczas warsztatu dostępne będą: herbata, kawa, woda, drobne wegańskie przekąski. Warsztat jest odpłatny w formie darowizny rzeczowej lub finansowej na zasadzie „Płać ile chcesz”. Darowizna osób uczestniczących jest wynagrodzeniem za pracę osób prowadzących i ewentualnym wsparciem organizacji kolejnych warsztatów.

  Zgłoszenia na warsztaty prosimy wysyłać na adres vkv@riseup.net do dnia 11.06.2012.

  Zastrzegamy sobie możliwość doboru osób uczestniczących tak, by grupa była możliwie zrównoważona pod względem genderowym, a jednocześnie by warsztat był dostępny dla wielu różnych grup lub środowisk aktywistycznych.

  ---
  Co?

  Czym jest konsensus? Konsensus to jeden ze sposobów podejmowania decyzji (obok autorytaryzmu, demokracji i kompromisu. Konsensus nie jest kompromisem – to dwie różne rzeczy.). Proces podejmowania decyzji przez konsensus ma swoje plusy i minusy. Sprawdza się w jednych sytuacjach, a w innych nie. Proces podejmowania decyzji przez konsensus może wymagać więcej czasu, uważności na innych, świadomości procesów grupowych, dbania w równym stopniu o cel i o proces dążenia do celu.

  W zamian otrzymujemy decyzje, które są podjęte z poszanowaniem wartości, potrzeb i uczuć wszystkich zainteresowanych. Decyzje, które są wspierane przez wszystkie uczestniczące w procesie osoby i budują ich poczucie przynależności do grupy. Wprowadzanie takich decyzji w życie idzie łatwiej, ponieważ nie ma osób oporujących, sceptycznych. Z reguły decyzje podjęte w drodze konsensusu są trwałe w czasie i nie podlegają rewizji w wyniku zmiany układu sił. Konsensus umożliwia wypracowanie kreatywnych rozwiązań, które na początku procesu decyzyjnego nikomu nie przychodzą do głowy.

  ---
  W jaki sposób?

  Pracujemy metodami aktywnymi i włączającymi. Postaramy się do minimum ograniczyć mądrości mówione ex katedra i jednoczenie stworzyć osobom uczestniczącym jak najlepsze warunki do samodzielnego odkrywania rzeczywistości, uczenia się od innych i wspólnego wymyślania najlepszych rozwiązań. Zaprosimy do indywidualnej refleksji, rozmów w parach, pracy w grupach, uczestnictwa w symulacjach.

  ---
  Dla kogo? Z kim?

  Ten warsztat jest dla Ciebie jeśli angażujesz się lub działasz na rzecz tworzenia społeczeństwa otwartego na różnorodność, sprawiedliwego, gwarantującego równe prawa i wolności oraz dbającego o zachowanie środowiska naturalnego i prawa zwierząt. Będzie dla Ciebie i innych osób uczestniczących użyteczny, jeśli jego cele są Ci bliskie, a metody pracy są akceptowalne.

  ---
  Kto prowadzi?

  Przemek – jestem trenerem eksplorującym obszary płaskiej struktury w procesach edukacyjnych. Mam za sobą kilkaset godzin poprowadzonych spotkań, warsztatów i szkoleń głównie z obszaru budowania zespołów, komunikacji i pracy z młodymi ludźmi. Eksperyment z konsensusem zacząłem kilkanaście miesięcy temu w Ljublianie i od tego czasu staram się stosować ta metodę podejmowania decyzji. Prywatnie świeżo upieczony tata, ekologiczny ogrodnik - amator i entuzjasta dwóch kółek.

  Monika – feministka, socjolożka, fotografka. Członkini kilku nieformalnych grup i inicjatyw tworzonych na rzecz równości. Od kilku lat od czasu do czasu prowadzę warsztaty, głównie genderowe i antydyskryminacyjne, od niedawna także ćwiczenia na uczelniach wyższych. Konsensus to dla mnie wyzwanie nie tylko zawodowe, ale przede wszystkim na gruncie prywatnym; praktykowanie prorównościowych rozwiązań traktuję jako ważne działanie polityczne.

  Kuba - z konsensusem zapoznałem się działając w grupach niehierarchicznych. Interesują mnie alternatywne modele edukacji i samoorganizacji. Zawodowo jestem wykładowcą akademickim i inżynierem.

  Konrad - absolwent socjologii, weganin, rowerzysta i prekariusz. W przeszłości związany z szeregiem inicjatyw oddolnych, obecnie spełniam się głównie
  w grupach skłoterskich i antyfaszystowskich. Podejmowanie decyzji metodą konsensusu szlifowałem m. in. na specjalnie temu poświęconym tygodniowym warsztacie prowadzonym przez aktywistów z całej Europy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz